Cv-weetjes

Wat wordt uw nieuwe cv ketel ?

De aanschaf van een ketel doet u voor langere tijd. Bereid uw aankoop van uw nieuwe ketel daarom goed voor. Ook als een cv ketel nog goed werkt kan het aantrekkelijk zijn de cv ketel te vervangen. Een ketel die ouder is dan ca. 12-15 jaar gebruikt tot soms wel € 300,- per jaar meer aan energie dan een moderne cv ketel.

Er is een grote variëteit in cv ketels. Niet elke ketel is geschikt voor uw situatie. Wordt het een combi cv ketel of een solo cv ketel en welke warmtecapaciteit (in kW) en warmwaterklasse (CW klasse) is voor u geschikt?.

Hoe maakt u de keuze ?

Om een nieuwe cv ketel te kiezen, bepaalt u welk soort cv ketel en type cv ketel u nodig heeft. Dit kunt u op de volgende manier doen:

  1. Met behulp van de  Cv ketelwijzer  ziet u welke ketels goed aansluiten bij uw woonsituatie. U bepaalt daarmee allereerst welk soort cv ketel u zoekt; een combiketel of een solo cv ketel. Ook het type cv ketel bepaalt u met behulp van de Cvketelwijzer. Het type cv ketel bepaalt de prestatie voor leveren van warmwater (CW klasse) en de prestatie voor het leveren van warmte (vermogen in kw). De moderne combi cv ketel is meestal een z.g. doorstroomketel. Tenslotte wordt ook aangegeven of een (aangekoppelde) boiler wellicht beter past bij uw situatie.
  2. De cv ketels die het beste aan uw prioriteiten voldoen kunt u vervolgens selecteren, door gebruik te maken van het keuzefilter. Dit keuzefilter vind u in de linkerkolom onder het kopje  ‘cv ketels’. Het vereiste vermogen is reeds door de Cvketelwijzer ingevuld. U kunt deze keuze desgewenst uiteraard handmatig wijzigen. Bedenk wel; bij een modulerende ketel (en dat zijn vrijwel alle nieuwe cv ketels) beter teveel dan te weinig vermogen! In dit keuzefilter staan alle overige elementen die van belang zijn voor uw keuze op een rij. Het soort en type dat u zoekt, heeft u reeds bepaald en u kunt nu vergelijken op prijs en andere belangrijke keuzecriteria. Dan vindt u de ketel(s) die het best aan al uw prioriteiten voldoen. De onderdelen van het keuzefilter worden toegelicht op de pagina toelichting keuzefilter.

Als er meerdere ketels zijn die aan al uw wensen voldoen, weeg dan de verschillen in prestaties, garantie e.d. af tegen het eventuele prijsverschil. Bedenk echter dat alle geadviseerde ketels voldoen aan uw wensen op het gebied van cv en warmwater! 

Prijs en prestatie

Prestaties:

CW klasse 3

CW klasse 4

CW klasse 5

CW klasse 6


• Bad van 100 liter vol in 12 minuten
• 10 liter water van 40° C. per minuut
• 6 liter water van 60° C. per minuut
• Geschikt voor keuken of douche of bad


• Bad van 100 liter vol in 11 minuten
• 13 liter water van 40° C. per minuut
• 8 liter water van 60° C. per minuut
• Geschikt voor keuken of douche of bad (niet volledig tegelijk)


• Bad van 100 liter vol in 6 minuten
• 17 liter water van 40° C. per minuut
• 10 liter water van 60° C. per minuut
• Geschikt voor keuken of douche of bad (beperkt tegelijk)


• Bad van 100 liter vol in 5 minuten
• 20 liter water van 40° C. per minuut
• 12 liter water van 60° C. per minuut
• Geschikt voor keuken en douche (tegelijk) of keuken en bad (tegelijk)

 

Slechts CW-klasse 6 is bedoeld voor gelijktijdig gebruik van keuken en douche, of keuken en bad. Gelijktijdig gebruik met de andere klassen apparaten is uiteraard ook mogelijk, wanneer u enige beperkingen accepteert. Met een waterbesparende keukenkraan en een thermostatische kraan met spaardouche, kunt u al vanaf CW klasse 4 tegelijk douchen en warm keukwater gebruiken. Het comfort neemt uiteraard toe bij een hogere CW-klasse.

Prijzen: wat kost een combi cv ketel ongeveer?

De prijs van een cv combiketel wordt voor een groot deel bepaald door het Gaskeurlabel CW. Richtprijzen, excl. de installatiekosten;

  • CW 3: € 650 tot € 1.000
  • CW 4: € 750 tot € 1.900
  • CW 5: € 800 tot € 2300
  • CW 6: € 1.100 tot € 3.000

De prijs wordt uiteraard eveneens bepaald door het geleverde warmtevermogen (kW), door garantie- en service aspecten en de kwaliteit van de warmtewisselaar.

Let op: De aanschaf van een nieuwe cv ketel kan niet los worden gezien van de aanschaf de benodigde aansluitmaterialen. Sommige aansluitmaterialen zijn noodzakelijk om aan te schaffen als u een nieuwe cv ketel installeert. De sets die geschikt zijn voor uw cv ketel worden door het systeem van WarmteBeheer aangegeven. WarmteBeheer adviseert u om niet alleen het expansievat te vervangen, maar ook de rookgasafvoer, in ieder geval als deze ouder is dan 5 jaar. De rookgasafvoer, die ervoor zorgt dat de rookgassen veilig worden afgevoerd, gaat gemiddeld één ketelleven mee. Tijdige vervanging is wenselijk i.v.m. gevaar van vrijkomen van verbrandingsgassen in huis. 

Wat dient u nog meer aan te schaffen als u een cv ketel installeert?

Naast de aanschaf van de benodigde aansluitingsmaterialen is het aanschaffen van een expansievat verstandig als u de cv ketel vervangt. Een expansievat heeft een rubber membraam dat meestal binnen een jaar of 6 -7 lek is. Dan werkt het expansievat niet meer. Tijdig vervangen voorkomt tussentijdse reparatie.

Of u ook een nieuwe thermostaat nodig heeft bij de nieuwe cv ketel, hangt ervan af of de cv ketel het ‘open therm’ protocol ondersteunt en of u reeds een ‘open-therm’ thermostaat heeft. Is één van beiden niet het geval, dan kan de cv ketel alleen communiceren met een thermostaat van hetzelfde merk.