Garantie en garantievoorwaarden

 

Produktgarantie

Voor alle producten die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product in goede staat dient te zijn en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Als u een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, of wanneer er binnen de garantietermijn problemen ontstaan, wordt een passende oplossing geboden. Afhankelijk van het product wordt dit vervangen, gerepareerd of wordt het defecte product terugbetaald.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde producten ook een zogenoemde fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie - veelal 2 jaar- die wordt gegeven door de importeur of fabrikant op het product. De fabrikant of importeur stelt zelf voorwaarden aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie treft u aan in de documentatie van het betreffende product. Om uw fabrieksgarantie op onderdelen te verlengen van twee jaar naar vijf jaar bij aankoop van een cv ketel van Vaillant, dient de kopie garantie-registratiekaart of anders het serienummer van uw toestel, binnen 10 werkdagen na aankoop, te zijn geretourneerd aan WarmteBeheer.

 

Installatiegarantie

De wettelijke garantie geldt ook voor installatie door WarmteBeheer van de door WarmteBeheer geleverde producten. Dit houdt in dat de installateur van WarmteBeheer goed werk dient te leveren, volgens algemeen aanvaardbare normen. Is dit volgens u niet het geval, dan kunt u contact opnemen met WarmteBeheer, zodat het eventuele probleem kan worden opgelost. De installatie-garantie is maximaal 2 jaar. Bij inschakeling door de klant van derden, zonder voorafgaande toestemming van WarmteBeheer, vervalt deze garantie. De garantieperiode op installatiewerkzaamheden door WarmteBeheer bedraagt twee jaar. De garantie wordt verleend aan de consument. Als de consument een eigen installateurs- of afnemersaccount bij de fabrikant heeft, dient de consument alle garantie- en serviceclaims rechtstreeks af te handelen met de fabrikant.

 

Een volledig overzicht van de garantie en garantievoorwaarden is opgenomen in de algemene voorwaarden.