Energie besparen doet u zó!

In het klimaatakkoord is doelstelling opgenomen om in 2050 95% minder Co2 uitstoot te veroorzaken dan in 1990. Een groot deel van de woningen zal dan geen gasaansluiting meer hebben. Dit zal naar verwachting m.n. woningen betreffen die vanaf heden worden gebouwd. Er vinden proeven plaats om oudere wijken volledig gasloos te maken, maar de kosten zijn hoog en de ervaringen zijn wisselend. Ten behoeve van oudere woningen investeren gasnetbeheerders momenteel dan ook flink om het bestaande gasnet geschikt te maken voor waterstof en biogas. Ook alternatieven zoals warmtenetten en warmtepompen spelen een belangrijke rol in de toekomstschetsen. Een Hybride warmtepomp (een combinatie tussen een warmtepomp en een bestaande of nieuwe cv ketel) vormt een uitstekende oplossing om op korte termijn al veel gas te besparen in bestaande woningen. 

De prijs van aardgas, maar ook van elektriciteit zal naar verwachting oplopen. Energie besparen is dan ook niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Energiebesparende maatregelen leveren al snel geld op. Veel mensen geven aan best te willen verduurzamen, maar niet in één keer. Dat hoeft ook niet. Met kleine stappen kunt u al veel besparen!

Een belangrijk uitgangspunt bij alle energiebesparende maatregelen die u kunt nemen, is een goede isolatie van de woning. Als uw woning vóór 1992 is gebouwd en er heeft sindsdien geen extra isolatie plaatsgevonden, dan is het verstandig eerst de isolatie van de woning te verbeteren. Naast subsidies die door veel Gemeenten worden verstrekt kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van duurzame apparaten, zoals warmtepompen en warmtepompboilers met de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE).

Onderstaand zijn diverse mogelijkheden opgenomen om op het gebruik van aardgas te besparen. Het zijn eenvoudige maatregelen die u kunt nemen met een beperkt budget, uitgebreidere maatregelen als u meer wilt besteden aan het energiezuinig maken van uw woning en tenslotte vergaande maatregelen die u kunt nemen als u de beschikking heeft over een groter budget. Als u vergaande maatregelen wilt nemen en zelfs helemaal klaar wilt zijn voor aardgasvrij wonen, dient u minimaal uit te gaan van een goede (en liefst zeer goede) woningisolatie.

 Zonnepanelen zijn altijd een goed idee en in het bijzonder als u uitgebreide of vergaande maatregelen gaat nemen t.b.v. besparing op aardgas en zoveel mogelijk 'groene' elektrische energie wilt gebruiken in plaats van aardgas ten behoeve van verwarming, koken en de warmwatervoorziening van uw woning. Bedenk; Bij aanschaf van een warmtepomp, zonder een eigen 'groene' electriciteitscentrale bent u momenteel nog voor ca. 80% aangewezen op 'grijze' stroom. Zonnepanelen zijn ook nog eens een bijzonde goede investering; een pakket van 10 panelen levert u al gauw € 1.200,- € 1.500,- per jaar op!

 

Produkt

Basis

Uitgebreid

Vergaand

Kosten (incl. installatie)*

Besparing Gas/Elektra/ /terugverdientijd

Cv ketel met A-label pomp en modulerende thermostaat

x

 

 

€ 1.700,-

- € 200,-/ - € 50,-/7 jaar

Fernox TF1 vuilafscheider

x

 

 

€ 125,-

- € 80,-/nvt./3 jaar

Fernox FilterFluid+protector

x

 

 

€ 48-

- € 30,-/nvt/1,5 jaar

‘Slimme’ thermostaat

x

 

 

€ 100,-

- € 50,-/nvt/2 jaar

Nieuwe MV box

x

 

 

€ 275,-

Nvt./- € 150-/3,5 jaar

ClimateBoosters op alle radiatoren**

 

x

 

€ 1.200,-

- € 450,-/+ € 40,-/ 2,5 jaar

Warmtepompboiler(150 l)***

 

x

 

€ 1.500,-

- € 500,-/+ € 250,-/6 jaar

Zonneboiler (200 l)***

 

x

 

€ 2.500,-

- € 300,-/+ € 20,-/ 8 jaar

Ventilatie-warmtepomp***

 

x

 

€ 1.735,-

- € 850,-/+ € 500,- / jaar

LTV/Low H2O radiatoren** (excl. installatie)

 

x

x

€ 2.500,-

- € 700,-/nvt./3,5 jaar

Infraroodverwarming (als bijverwarming i.c.m. warmtepomp)**

 

x

x

€ 1.500,-

- € 1000,-/+ € 500,-/3 jaar

Hybride warmtepomp***

 

x

x

€ 3.500,-

- € 1500/+ € 1000,- /7 jaar

Vloerverwarming als hoofdverwarming (LTV)**

 

x

x

€ 2.000,-

- € 350,-/+ € 50,- /7 jaar

Volledig elektrische warmtepomp (5 kw)****

 

 

x

€ 6.000,-

- € 2000,-/+ € 1.800,-/>10 jaar

 

Bij de berekende besparing wordt uitgegaan van een gemiddelde eengezinswoning (energielabel B) met een huidige Hr cv ketel van ca. 6-15 jaar oud en een gasverbruik van ca. 1.500 m3 per jaar. Gasprijs €1,35 per m3 en stroomprijs € 035 per kWh. In de berekeningen is geen rekening gehouden met energievoorziening m.b.v. zonnepanelen. Hierdoor kan de terugverdientijd van b.v. een warmtepomp worden verkort.

* Totaal geschatte kosten inclusief ISDE subsidie.

** In combinatie met cv temperatuur van 55 graden en/of warmtepomp.

*** werkt in combinatie met een Hr cv ketel

****Uitsluitend mogelijk i.c.m. met LTV en/of vloerverwarming en zeer goede isolatie

 

Energiebesparing; eenvoudige maatregelen.

Een nieuwe HR Cv ketel met A-label pomp en een modulerende thermostaat gaat heel zuinig om met gas. Meer dan 10% zuiniger dan de eerste generatie HR ketels met een aan/uit thermostaat, ruim 15% zuiniger dan een VR cv ketel en ruim 20% zuiniger dan een conventionele cv ketel.

Sinds augustus 2015 zijn alle nieuwe HR cv ketels voorzien van een A-labelpomp. Het stroomverbruik door deze nieuwe generatie circulatiepompen wordt daardoor sterk verminderd. Deze A label pomp is echter kwetsbaar voor het corrosieslib van metaaldeeltjes in uw verwarmingssysteem. De Fernox Omega TF1 vuilafscheider  maakt uw cv niet alleen een stuk zuiniger, maar voorkomt ook storingen als gevolg van het corrosieslib dat anders op de A labelpomp achterblijft.  Als u de Fernox Omega TF1 vuilafscheider combineert met een eenmalige toevoeging van Filter Fluid en protector, verhoogt u het rendement van uw cv installatie maximaal. Een slimme thermostaat helpt u om uw verwarming nóg energiezuiniger te gebruiken. Een nieuwe HR cv ketel scheelt u bovendien aanzienlijk in de jaarlijkse onderhoudskosten.

Veel mensen hebben nog een oude MV box in huis, die werkt op wisselstroom. De totale elektriciteitskosten van een oude MV box bedragen ca. € 175,- per jaar. Een nieuwe  Nieuwe MV box kost jaarlijks nog maar ca. € 20,- aan stroom. Het is slim om een nieuwe MV box gelijktijdig te laten installeren met een nieuwe HR cv ketel. Zo beperkt u de installatiekosten.

Energiebesparing; uitgebreide maatregelen.

Als uw woning goed is geïsoleerd kunt u nog eens 15-20% extra op uw stookkosten besparen door de temperatuur van uw cv installatie te verlagen naar ca. 55 graden. Het rendement van uw HR Cv ketel wordt door de temperatuurverlaging vergroot. Een lagere temperatuur van de cv installatie zorgt er echter voor dat de radiatoren minder warmte afgeven. Om verlies van warmtecomfort te voorkomen, is het plaatsen van Radiator ventilatoren het meest eenvoudig. Met behulp van deze geruisloze ventilatoren geeft de radiator zijn warmte sneller af en wordt de warmte beter verspreid. Een andere optie is z.g.n. Low H2O JAGA radiatoren  te plaatsen. Doordat deze radiatoren tot wel 90% minder water bevatten in combinatie met een veel groter verwarmend oppervlak, geven deze radiatoren de warmte veel sneller af en wordt de warmte beter verspreid. Met Low H2O radiatoren bespaart u gemiddeld 15% op het gasverbruik t.o.v. traditionele radiatoren.

Als uw woning is voorzien van mechanische ventilatie, kunt u deze eenvoudig vervangen door een ventilatiewarmtepomp. De Spaarpomp is nauwelijks groter dan een MV box en heeft geen buitenunit. Deze spaarpomp haalt energie uit de warmte van de afgezogen ventilatielucht, verwarmt deze lucht tot 55 graden en draagt deze af aan het cv circuit. Met de spaarpomp bespaart u 25%- 50% op het gasverbruik van uw woning. In combinatie met LTV hoeft de cv ketel veelal nauwelijks nog bij te springen. Nog meer besparing op uw gasverbruik kunt u bereiken door uw cv ketel te laten samenwerken met een Warmtepompboiler .

Een warmtepompboiler is een goed en duurzaam alternatief voor uw warmwaterbehoefte. U bespaart 20% op uw gasverbruik. De warmtepompboiler werkt samen met uw cv ketel. Een  nieuwe MV box  gaat 3-4 keer zuiniger om met elektrische energie dan een gewone elektrische boiler en kan dus ook interessant zijn als u bent aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming). Met een zonneboiler kunt u ca. 15% besparen op uw gasverbruik.  Als uw huis goed geïsoleerd is, kunt u  infrarood panelen  gebruiken om het gasverbruik van uw hoofdverwarming (cv ketel al dan niet met een ventilatie- of hybride warmtepomp) te verminderen.  Slim omgaan met energie kan in dat geval door gebruik te maken van de snelle en relatief energievriendelijke verwarming van bijvoorbeeld een zithoek of de badkamer wanneer u daar aanwezig bent.

Energiebesparing; vergaande maatregelen.

Een warmtepomp is de meest vergaande manier van verduurzaming van uw woning. U kunt dan kiezen voor een Hybride warmtepomp of een volledig elektrische warmtepomp. Met een hybryde warmtepomp breidt u de bestaande cv-installatie uit met een warmtepomp. U bent daarmee niet volledig van het aardgas af, maar u kunt jaarlijks tot wel 70% op uw gasverbruik besparen zonder eerst ingrijpend te hoeven verbouwen. Een hybride warmtepomp bestaat uit een binnen- en buiten-unit en werkt voor een deel hetzelfde als een volledig elektrische warmtepomp. Het grote verschil is dat een hybride warmtepomp gekoppeld is aan een cv-ketel en dat ze samen zorgen voor het comfort in uw woning. De cv-ketel zorgt voor warm tapwater voor uw douche en bad. De warmtepomp zorgt het grootste deel van het jaar voor de verwarming van uw woning. Bij kou springt de cv-ketel bij voor de verwarming van uw woning. De installatie berekent zelf op basis van een ingegeven gas- en stroomprijs wat daarvoor het beste moment is. Hiermee bespaart u slim op uw energiekosten. De overheid biedt op hybride warmtepompen een subsidie aan van ca. 30% op de investeringskosten. De excacte hoogte van de subsidie hangt af van de het merk en type warmtepomp, het vermogen en de aanschafkosten.

Om uw woning met een volledig elektrische warmtepomp te kunnen verwarmen (met een buffervat wordt eveneens in warmwater voorzien), dient uw woning zeer goed geïsoleerd te zijn (energielabel A of hoger). Vrijwel alle woningen die zijn gebouwd na 2000 voldoen hieraan. Zonnepanelen t.b.v. de opwekking van eigen 'groene' stroom zijn van belang, maar belangrijker is nog de isolatiewaarde van de woning. Die dient minimaal aan de volgende waarden te voldoen bij gebruik van een elektrische warmtepomp:

  • Vloerisolatie: een Rc van minimaal 3,5 ( 5,0 voor een energieneutrale woning).
  • Gevelisolatie : een Rc waarde van minimaal 2,5 ( 5,0 voor een energieneutrale woning).
  • Dakisolatie: een Rc waarde van minimaal 4,0 (6,0 voor een energieneutrale woning).

Een volledig elektrische warmtepomp werkt altijd met Lage Temperatuur Verwarming (LTV) en/of vloerverwarming. Bij gebruik van vloerverwarming dient de vloer een isolatiewaarde van 5,0 te hebben. Als u gebruik wilt blijven maken van bestaande radiatoren op bijvoorbeeld uw slaapkamers en zolder, kunnen radiatorventilatoren een goed alternatief zijn. In de badkamer is echter een LTV radiator aan te bevelen of een Infraroodradiator, naast eventuele vloerverwarming. Uw ramen dienen van HR++ glas of Triple glas te zijn. In een goed geïsoleerd huis is een goede mechanische ventilatie noodzakelijk. Vraaggestuurde mechanische ventilatie m.b.v. vocht en/of Co2 sensoren is het meest energiezuinig.

Isolatiemaatregelen; kosten en opbrengsten

Om een idee te krijgen van de kosten en opbrengsten van het isoleren van uw woning, kunt u (voor een tussenwoning met gemiddelde omvang) uitgaan van het volgende:

  • Isoleren vloer: kosten ca. € 2.000,-. Jaarlijkse besparing ca. € 400,-
  • Isoleren schuin dak : kosten ca. € 4.500,-. Jaarlijkse besparing ca. € 1.200,-
  • Isoleren spouwmuur: kosten ca. € 2.000,-. Jaarlijkse besparing ca. € 500,-
  • Vervangen enkel door HR++ glas: kosten ca. € 3.500,-. Jaarlijkse besparing ca. € 600,-

Als u 2 of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal van de Rijksoverheid

Zonnepanelen

Als u minder gas wilt gebruiken zijn zonnepanelen ideaal. Het zelf kopen van zonnepanelen voor uw dak is het meest rendabel. Een zonnepaneleninstallatie van 4000 Wp ( 10 panelen) inclusief installatie kost ca. € 4.000,- ( incl.BTW teruggave) en levert jaarlijks ca. € 1.500,- op. Houdt bij de aanschaf van zonnepanelen rekening met een hoger toekomstig elektriciteitsgebruik als u gebruik wilt gaan maken van een (hybride) warmtepomp, maar ook als u een eigen oplaadpunt voor uw elektrische auto gaat realiseren. Als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen, kunt u in uw gemeente vaak deelnemen aan collectieve wind- of zonne-energieparken.