De storingscode Remeha Tzerra Plus cv ketel staan hieronder in het tabel. De storingscode met de betekenis en de oplossing voor de storing die u heeft.

 
Storingscode Remeha Tzerra Plus Betekenis Mogelijke oorzaak Oplossing
E 00 Parameter storage unit PSU niet gevonden Slechte verbinding De bedrading controleren
E 01 Veiligheids parameters niet in orde ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte PSU
▶ De bedrading controleren
▶ PSU vervangen
E 02 Aanvoer temperatuursensor kortgesloten ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Vervang sensor indien nodig
E 03 Aanvoer temperatuursensor open ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Vervang sensor indien nodig
E 04 Temperatuur warmtewisselaar te laag ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ De bedrading controleren
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
E 05 Aanvoertemperatuur te hoog ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ De bedrading controleren
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
E 06 Retour temperatuursensor kortgesloten ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer de goede werking van de sensors
E 07 Retour temperatuursensor open ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer de goede werking van de sensors
E 08 Retour temperatuur te laag ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ De bedrading controleren
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
E 09 Retour temperatuur te hoog ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ De bedrading controleren
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
▶ Controleer of parameter P 35 juist is ingesteld
E 10 Te veel verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur ▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
▶ Controleer de goede werking van de verwarmingspomp
▶ Controleer of parameter P 35 juist is ingesteld
E 11 Te veel verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur ▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
▶ Controleer de goede werking van de verwarmingspomp
▶ Controleer of parameter P 35 juist is ingesteld
E 12 Temperatuur warmtewisselaar boven normaal bereik (maximaalthermostaat STB) ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ De bedrading controleren
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
E 14 Vijf mislukte branderstarts

▶ Geen ontstekingsvonk ▶ Controleer bekabeling ontstekingstrafo
▶ Controleer ionisatie-/ ontstekingselektrode
▶ Controleer doorslag naar massa / aarde
▶ Controleer de conditie van het branderdek
▶ Controleer aarding
▶ Defecte aansturing SU print
▶ Wel ontstekingsvonk maar geen vlamvorming ▶ Ontlucht de gasleiding
▶ Controleer of de gaskraan goed geopend is
▶ Controleer de gasaanvoerdruk
▶ Controleer correcte werking en afstelling gasblok
▶ Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping
▶ Controleer de bekabeling van het gasblok
▶ Defecte aansturing SU print
▶ Wel vlam maar geen of onvoldoende ionisatie (<1 µA) ▶ Controleer of de gaskraan goed geopend is
▶ Controleer de gasaanvoerdruk
▶ Controleer ionisatie-/ ontstekingselektrode
▶ Controleer aarding
▶ Controleer de bekabeling ionisatie-/ ontstekingselektrode
E 16 Vals vlamsignaal ▶ Kortstondige fluctuatie in de netspanning
▶ Wel ionisatiestroom gemeten, terwijl er geen vlam mag zijn
▶ Defecte gas/lucht-eenheid
▶ Brander gloeit na: Te hoog CO2
▶ Druk 5 seconden op de J toets
▶ Vervang de ionisatie-/ontstekingselektrode
▶ Stel CO2 af
▶ Controleer de gas/lucht-eenheid en vervang deze, indien nodig
E 17 Gasklep storing ▶ Defecte gas/lucht-eenheid ▶ Vervang de gas/lucht-eenheid
E 34 Ventilator storing ▶ Externe trek over de ketel
▶ Defecte gas/lucht-eenheid
▶ Controleer de goede trek ter hoogte van de aansluiting op de schoorsteen
▶ Controleer de gas/lucht-eenheid en vervang deze, indien nodig
E 35 Aanvoer en retour verwisseld ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Doorstroomrichting verkeerd
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
E 36 5x Vlamverlies Geen ionisatiestroom ▶ Ontlucht de gasleiding
▶ Controleer of de gaskraan goed geopend is
▶ Controleer de gasaanvoerdruk
▶ Controleer correcte werking en afstelling gasblok
▶ Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping
▶ Controleer op rookgasrecirculatie
E 37 Communicatiefout ▶ Interne fout gas/luchteenheid ▶ Vervang de gas/lucht-eenheid
E 38 Communicatiefout met de SCU print ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte SCU print
▶ De bedrading controleren▶ SCU print vervangen
E 39 Blokkerende ingang in vergrendelende mode ▶ Slechte verbinding
▶ Externe oorzaak
▶ Fout ingestelde parameter
▶ De bedrading controleren▶ Neem externe oorzaak weg▶ Controleer parameters
E 40 HRU/WTW unit testfout ▶ Slechte verbinding
▶ Externe oorzaak
▶ Fout ingestelde parameter
▶ De bedrading controleren▶ Neem externe oorzaak weg▶ Controleer parameters
E 41 Maximale temperatuur van de automaat overschreden ▶ Geen of te weinig luchttoevoer
▶ Geen of te weinig rookgasafvoer
▶ Recirculatie
▶ Controleer de luchttoevoer▶ Controleer de rookgasafvoer▶ Vervang de pakkingen

 

Foutmelding Remeha Tzerra Plus

Indien u geen Remeha thermostaat heeft kunt u de bovenstaande storingscodes niet uitlezen. Om de juiste storing te kunnen uitlezen kunt u bij de Cv ketel de volgende statussignalering vinden. Het knopje met een symbool van een trap en een uitroepteken ( of poppetje) zal rood knipperen. In de onderstaande tabel kunt u dan de foutmelding Remeha Tzerra Plus vinden.

 
Foutmelding Remeha Tzerra Plus Omschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing
Storingscode 1(1-maal rood signaal) Sensorfout, temperatuurfout of doorstromingsfout ▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Geen doorstroming
▶ Doorstroomrichting verkeerd
▶ De bedrading controleren
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
Storingscode 2(2-maal rood signaal) Maximale temperatuur van warmtewisselaar of automaat overschreden ▶ Geen of te weinig doorstroming
▶ Sensor niet of slecht aangesloten
▶ Slechte verbinding
▶ Defecte sensor
▶ Geen of te weinig luchttoevoer
▶ Geen of te weinig rookgasafvoer
▶ Rookgas recirculatie
▶ CV-installatie ontluchten
▶ Waterdruk controleren
▶ Controleer warmtewisselaar op vervuiling
▶ Doorstroming (richting, pomp, kleppen, radiatorkranen) controleren
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer de goede werking van de sensors
▶ Controleer of de sensor goed gemonteerd is
▶ Vervang sensor indien nodig
▶ Controleer de luchttoevoer
▶ Controleer de rookgasafvoer
▶ Vervang de pakkingen
Storingscode 3(3-maal rood signaal) Ontstekingsfout: 5 mislukte branderstarts of Vals vlamsignaal: 5x Vlamverlies ▶ Geen ontstekingsvonk
▶ Wel ontstekingsvonk maar geen vlamvorming
▶ Wel vlam maar geen of onvoldoende ionisatie (
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer doorslag naar massa / aarde
▶ Controleer de conditie van het branderdek
▶ Controleer aarding
▶ De bedrading controleren
▶ Controleer of de gaskraan goed geopend is
▶ Controleer de gasaanvoerdruk
▶ Ontlucht de gasleiding
▶ Controleer correcte werking en afstelling gasblok
▶ Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping
▶ Vervang de ionisatie-/ ontstekingselektrode
Storingscode 4(4-maal rood signaal) Ventilatorfout ▶ Externe trek over de ketel
▶ Defecte gas/lucht-eenheid
▶ Controleer de goede trek ter hoogte van de aansluiting op de schoorsteen
▶ Vervang de gas/lucht-eenheid
Storingscode 5(5-maal rood signaal) Parameterfout ▶ Slechte verbinding
▶ Veiligheidsparameters niet gevonden
▶ De bedrading controleren
▶ dF/dU code opnieuw instellen met Recom software, regelaar of servicetool
Storingscode 6(6-maal rood signaal) Overige ▶ Diverse oorzaken mogelijk ▶ De storingscodes kunnen worden uitgelezen met de Recom service software, een daarvoor geschikte regelaar of een servicetool

 

Hieronder vindt u de foutmelding met de mogelijke storingscode Remeha Tzerra Plus

 
Foutmelding Remeha Tzerra Plus Beschrijving Mogelijke storingscode
Storingscode 1(1-maal rood signaal) Sensorfout E 02, E 03, E 04, E 05, E 06, E 07, E 08, E 09, E 10, E 11, E 35
Storingscode 2(2-maal rood signaal) Maximaalbeveiliging E 12, E 41
Storingscode 3(3-maal rood signaal) Ontstekingsfout E 14, E 16, E 36
Storingscode 4(4-maal rood signaal) Ventilatorfout E 34
Storingscode 5(5-maal rood signaal) Parameterfout E 00, E 01
Storingscode 6(6-maal rood signaal) Overige De storingscodes kunnen worden uitgelezen met de Recom service software, een daarvoor geschikte regelaar of een servicetool

 

Het Resetten van een storingscode Remeha Tzerra Plus

Indien er een storingscode Remeha Tzerra Plus optreed dan kan deze worden gerest. Bij de ketel zitten rechtsonder twee knopjes het meest rechter knopje is de resetknop. Voor het restten moet u de resetknop ongeveer vijf seconden inhouden tot dat het knopje snel zal gaan knipperen. Hierna zal de Cv ketel zich opnieuw gaan opstarten en een test gaan doen van alle onderdelen. Deze zelftest duurt meestal een minuut of vijf. Na de zelftest zal de ketel weer normaal moeten functioneren indien het toestel weer in storing slaat zal de storingscode Remeha Tzerra Plus eerst moeten worden verholpen.

Storingscode Remeha Tzerra Plus modulerende pomp

De storingscode Remeha Tzerra Plus modulerende pomp staan hieronder in het tabel. De statussignalering met de betekenis en de oplossing voor de storing die u heeft. De Pomp is voorzien van een LED aan de voorzijde die groen of rood knippert dan wel continu blijft branden. Als de pomp in bedrijf is dan zal de LED continu groen zijn. Staat de pomp stand-by dan zal deze groen knipperen. Bij een storing of foutmelding zal de LED rood of groen/rood knipperen.

 
Storingscode / Statuscode Remeha Tzerra pomp Omschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing
Afwisselend rood / groen knipperend signaal Blokkering ▶ Voedingsspanning te hoog of te laag
▶ Motortemperatuur te hoog
▶ Controleer de voedingsspanning
▶ Controleer de watertemperatuur
Knipperend rood signaal Storing Pomp is defect Vervang de pomp
Geen signaal Geen voedingsspanning ▶ Geen voedingsspanning
▶ LED is defect
▶ Elektronica is defect
▶ Controleer de voedingsspanning
▶ Controleer de aansluiting
▶ Controleer de werking van de pomp
▶ Vervang de pomp