Termenlijst


Aansluitingen cv ketel

Voordat installatie van een nieuwe cv ketel plaats kan vinden, dienen de volgende aansluitingen aanwezig te zijn:

-          Elektriciteit. Een stopcontact moet aanwezig zijn.

-          Gasaansluiting. Op de plaats waar de cv ketel komt, moet er een gasleiding aanwezig zijn.

-          Waterleiding. Een aansluiting op de waterleiding is nodig voor het omzetten van koud water in warmwater. Dit is niet dezelfde aansluiting die wordt gebruikt om het cv systeem bij te vullen.

-          Luchtinlaat en rookgasafvoer van de HR ketel (Hoog Rendement). Een HR ketel heeft een luchtinlaat- en rookgasafvoer nodig; een verbinding met buiten. Dit is een pijp met 2 kanalen, waardoor lucht wordt aangezogen en verbrandingsgassen naar buiten kunnen.

-          Afwatering HR ketel. Een HR ketel heeft een aansluiting op het riool nodig ten behoeve van afvoer van condenswater

Aansluitmateriaal

Aansluitmateriaal bestaat uit toebehoren die nodig heeft om uw cv ketel te kunnen aansluiten. Hierbij kunt u denken aan het expansievat, gasaansluitingen, vuilvangers, circulatiepompen,  2- of 3 wegkleppen en dergelijke. Bij de meeste cv ketels worden door WarmteBeheer complete aansluitpakketten geleverd, als extra bij de cv ketel.

Aanspreekvolume

Dit is de hoeveelheid water die nodig is om de cv ketel te laten aanslaan. Een andere naam is de  tapdrempel.

Aardgasmotor

Een aardgasmotor zit in de z.g. HR-e ketel (dit is een combi cv ketel die ook elektriciteit opwekt). Bij gebruik van warm water of bij het aanslaan van de cv ketel, produceert de aardgasmotor elektriciteit. De stroom die u niet zelf niet gebruikt, levert u terug aan de energieleverancier. Beter voor het milieu en u kunt er dus geld mee verdienen. Anderzijds; de prijs is duidelijk hoger dan van een HR ketel.

Adviesprijs cv ketel

De adviesprijs is de prijs die door de cv ketelfabrikant wordt aangegeven als een reële prijs. WarmteBeheer biedt vaak grote korting op de adviesprijs. De totaalprijs van een nieuwe cv ketel wordt altijd bepaald door:

-          De prijs van de cv ketel die u bij WarmteBeheer koopt.

-          De prijs van de installatiematerialen.   

-          De kosten van installatie. De installatiekosten verschillen sterk per situatie. Elke situatie is anders; door uw eigen wensen, door eventueel noodzakelijke aanpassingen in de installatie. Dit is ook van invloed op de kosten van de installateur.

Door het vergelijken van adviesprijzen, krijgt u een indruk van de prijsverschillen. Er dient echter ook vergeleken te worden op bijvoorbeeld prestaties, capaciteit, milieuaspecten garantie e.d.

Afstandvoeler

Op een radiator kan een thermostaatkraan met een afstandvoeler worden geplaatst. Bijvoorbeeld als er een gordijn voor de radiator  hangt. De afstandvoeler regelt dan de juiste temperatuur van de radiator.

Afstellen cv ketel

Bij een cv ketel die ook warmwater produceert (combi cv ketel),  is de temperatuur van het warmwater veelal afgesteld op tenminste 80° Celsius. Dit veroorzaakt hoger energiegebruik en verergert verkalkingen. De temperatuur kan echter nooit lager dan 60° Celsius worden ingesteld, anders krijgt de bacterie Legionella pneumophilia een kans. Tijdens installatie en onderhoud kan de temperatuur van de cv ketel worden afgesteld.

Aftappen cv installatie

Het aftappen van de cv installatie is eenvoudig door het volgen van onderstaande stappen.

-          Kijk voor u begint waar het vul-/aftappunt van de cv ketel zich bevindt.

-          Zet de hoofdschakelaar van de cv ketel in de '0' stand en haal de stekker uit het stopcontact.

-          Open alle draaiknoppen van alle radiatoren.

-          Bevestig de aftapslang aan het aftappunt van de cv installatie.

-          Leg het uiteinde van de slang in een afvoerpunt, bv het riool.

-          Open langzaam de aftapkraan. Het water stroomt er nu uit.

-          Draai bij alle radiatoren de ventieltjes open met het ontluchtingssleuteltje. Begin met de radiatoren op het laagste punt van het huis en wacht vervolgens tot er geen water meer uit de slang komt. Het verwarmingssysteem is nu leeg.

-          Draai de aftapkraan en alle ontluchtingskraantjes op de radiatoren weer dicht.

Aftappunt

Een cv ketel heeft een aftappunt. Hier kunt u water uit het cv systeem halen ten behoeve van werkzaamheden, of als de druk op het cv systeem te hoog is.

Afwatering

Een HR ketel gebruikt de verbrandingsgassen om ketelwater extra te verwarmen. Hierdoor is het mogelijk om tot 111% rendement te halen. Deze techniek noemen we de condensatietechniek. Hierbij ontstaat condenswater, dat moet worden afgevoerd. Dat gebeurt via de aansluiting op het riool. Een Hoog Rendement cv ketel (HR) heeft dus altijd een rioolaansluiting nodig.

Bar (cv-ketel)

De waterdruk wordt uitgedrukt in ‘bar’. Deze waterdruk kunt u aflezen op de manometer  van de cv ketel. Je cv ketel werkt het beste met een waterdruk tussen de 1,5 en 2 bar. Onder de 1,5 bar moet je de cv installatie bijvullen (meestal 1 tot 2x per jaar).

Belasting cv ketel

De belasting is een ander woord voor de capaciteit of het vermogen van je cv ketel. Hoeveel warmte de cv ketel kan leveren wordt uitgedrukt in kilowatt (Kw) . Hoeveel kW uw cv ketel moet hebben, kunt u vaststellen m.b.v. de Cvketelwijzer

Beschermingsklasse

De beschermingsklasse geeft aan hoe goed de cv ketel is beschermd tegen binnendringen van stof, vuil en vocht. De beschermingsklasse drukken we uit in een Ip- code (International Protection). Hoe hoger het getal, hoe beter beschermd. Bij een nieuwe cv ketel is de IP waarde vaak 4 of hoger. Dit is spatwaterdicht. Installatie in de badkamer is dan mogelijk.

Bijvullen cv ketel

1 tot 2 keer per jaar moet de cv ketel worden bijgevuld. Dit kunt u veelal zelf. Bij een waterdruk tussen de 1,5 en 2 bar functioneert de cv ketel het beste. Staat de wijzer op de manometer onder de 1,5 bar, dan moet u de cv ketel bijvullen. Volg de onderstaande stappen:

-          Zet de kamerthermostaat op de laagste stand en wacht een kwartier tot de 
ketelthermostaat maximaal 40° C aangeeft.

-          Haal de stekker van de cv ketel uit het stopcontact.

-          Sluit de vulslang aan op een koudwaterkraan.

-          Laat lucht uit de slang volledig ontsnappen door de het andere eind van de slang even hoog als de vulkraan te houden en het water zachtjes te laten lopen totdat de slang helemaal vol zit met water.

-          Sluit de slang vervolgens aan op de vulkraan van de cv ketel.

-          Draai de waterkraan een stukje open en daarna de vulkraan.

-          Vul de ketel met wat meer waterdruk aan totdat de meter op de cv ketel een druk aangeeft van 1,5 tot 2 bar.

-          Sluit de vulkraan en dan de kraan.

-          Ontlucht de radiatoren met behulp van het ontluchtingssleuteltje.

-          Controleer opnieuw de waterdruk. Die kan door de ontluchting zijn gedaald. Vul eventueel de ketel nogmaals wat bij.

-          Na het afkoppelen van de vulslang kan de stekker van de cv ketel weer in het stopcontact en kan de kamerthermostaat weer op de gewenste stand worden gezet.

Boiler

Een boiler is een voorraadvat ten behoeve van warm kraanwater. De boiler houdt het water constant op temperatuur. Er zijn twee typen boilers:

- Een direct gestookte boiler. Dit type kan zelf koud water verwarmen, met elektriciteit, gas of stookolie.

- Een indirect gestookte boiler. Dit type is gekoppeld aan de cv ketel. De cv ketel verwarmt het water met een hoger rendement dan de ‘direct gestookte boiler’.

Er zijn losse boilers die aan een solo cv ketel kunnen worden gekoppeld. Er zijn ook combiketels met een reeds aangekoppelde boiler. In het algemeen zijn de aangekoppelde boilers wat kleiner dan de losse boilers. Het grote voordeel van een boiler is dat u (i.t.t. de doorstroom cv ketel), direct beschikt over warmwater. Een boiler gebruikt wel constant energie om het water op temperatuur te houden.

Bovenwaarde (Hs)

De bovenwaarde (Hs) is de hoeveelheid warmte, die de cv ketel produceert bij het verbranden van 1 m3 gas. Hoe hoger de bovenwaarde, hoe groter het rendement. Bij de bovenwaarde wordt ook de warmte meegeteld van het condens dat de cv ketel produceert. Bij de onderwaarde wordt deze z.g. condensatiewarmte niet meegeteld.

Brander

De brander is een van de belangrijkste cv ketel onderdelen. De brander zet gas om in warmte. De brander staat bloot aan hoge temperaturen. De controle van de brander is dan ook een van de belangrijkste punten bij cv ketel onderhoud.

Buitenvoeler

Dit is een thermostaat die buitenshuis geplaatst wordt. Deze thermostaat neemt de buitentemperatuur mee in het berekenen van het verwarmen van de woning. Dit maakt een weersafhankelijke regeling mogelijk. Het system is duur in aanschaf en onderhoud en vooral bestemd voor bedrijfsgebouwen.

Capaciteit

Er zijn twee belangrijke criteria op dit gebied;

-          warmwater 40° C resp. 60° C. Dit is het maximaal aantal liters water van 40 graden Celsius resp. 60 graden Celsius , dat de cv ketel per minuut produceert. Dit heet ook wel het vermogen warmwater. De hoeveelheid warmwater die de combi cv ketel kan leveren wordt aangegeven met de CW klasse (Comfort Warmwater). Dit varieert van 1 tot 6. Hoe hoger het getal, hoe meer warmwater comfort. De eis die u stelt aan de CW klasse hangt af van uw situatie; wel/geen stortdouche, dubbele douches of een whirlpool, bad, e.d.  De gewenste CW klasse kunt u berekenen met de Cvketelwijzer

-          warmte. De hoeveelheid warmte die de cv ketel kan leveren. Dit heet ook wel het vermogen warmte. Dit wordt uitgedrukt in kilowatt. Het benodigde vermogen voor uw huis kan worden berekend met de Cvketelwijzer

Circulatiepomp

De circulatiepomp in de verwarmingsinstallatie zorgt ervoor dat het water van de cv ketel door de radiatoren loopt en het afgekoelde water weer terugkomt naar de cv ketel, die het water weer opwarmt.

CO

Dit is de afkorting voor koolmonoxide. Dit is een gas dat ontstaat door onvolledige verbranding, bijvoorbeeld als de cv ketel niet goed functioneert. CO is zeer giftig en zelfs dodelijk. U ruikt het niet. Een cv ketel moet daarom een goede lucht aan- en afvoer hebben.

CO2

Bij verbranding van aardgas komt altijd kooldioxide (CO2) vrij. Deze stof zorgt voor het broeikaseffect. Hoe zuiniger de cv ketel, hoe minder CO2.

Combi cv ketel

Een combi cv ketel zorgt voor zowel centrale verwarming als voor warmwater. Het warme water wordt in een combi cv ketel meestal opgewekt via het doorstroomprincipe: er is dan geen voorraad met warmwater. Er zijn ook combi cv ketels die wel een voorraad warmwater hebben. In zo’n ketel zit een boiler ingebouwd. Als u geen combi cv ketel wilt, kunt u kiezen voor een

Solo cv ketel. Dan heb je nog wel een aparte boiler nodig voor warm water. Er zijn verschillende soorten Combi cv ketels;

-          de HR combi cv ketel. HR betekent Hoog Rendement. Deze combi cv ketels zijn zeer zuinig in energieverbruik.

-          de VR combi cv ketel. VR betekent Verbeterd Rendement. Voor een dergelijke ketel kun je kiezen als er bijvoorbeeld een rioolaansluiting ontbreekt. Die is nodig bij een HR combi cv ketel.    

Een nieuwe cv ketel kunt u het beste elke 12 tot 15 jaar vervangen. Met een nieuwe combi cv ketel kunt u jaarlijks  tot 20% besparen (vaak zo’n 300 Euro per jaar).

Combiwarmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, om de woning te verwarmen. Een combiwarmtepomp zorgt niet alleen voor verwarming, maar ook voor warmwater. Bij een warmtepomp worden speciale radiatoren gebruikt, de Lage Temperatuur Verwarming (LTV) Een warmtepomp bespaart circa 30 tot 50% energie vergeleken met een cv ketel.

Condensatiewarmte

In een HR ketel wordt de condensatietechniek gebruikt. De warmte van de rookgassen wordt gebruikt om het ketelwater op te warmen. Hierbij condenseert de warme waterdamp als water en wordt warmte afgegeven. Zo kunt u tot 111% rendement halen uit het gas (de meeste HR ketels halen meer dan 107%.

Cv installeren

De HR ketel is de meest verkochte ketel. De VR ketel is minder efficiënt en wordt i.h.a. slechts aangeschaft als de verschillende aansluitingen, die nodig zijn voor het aansluiten van een HR ketel, niet aanwezig zijn. Bij CV installatie kunt u kiezen voor de combi cv ketel, die warmte en warmwater geven of voor de soloketel, die uitsluitend warmte geeft. Om warmwater te krijgen heb je in dat geval een aparte boiler nodig.

Het soort cv ketel en het type cv ketel dat u nodig hebt in uw huis kunt u bepalen met de Cvketelwijzer.

De totale kosten voor een cv ketel installatie bestaan uit:

-          de prijs van de cv ketel

-          de kosten voor de cv installatie. De kosten voor een cv installatie verschillen sterk per woning (meestal 150-500 Euro). De installateur kan slechts een offerte maken als hij de woningsituatie kent. Dit hangt o.a. af van de plaats van de cv ketel, maar ook van de vraag of de benodigde aansluitingen cv ketel aanwezig zijn.

Cv ketel onderdelen

De belangrijkste onderdelen van een cv ketel zijn:

-          De brander. Deze wordt gemaakt van keramisch materiaal of van roestvrij staal.

-          De ontsteker. Deze geeft een vonk om het gas aan te steken. Dat gaat elektronisch

-          De warmtewisselaar. De warmte van de brander wordt afgegeven aan een warmtewisselaar. Dit is een buizenstelsel waar het water doorheen loopt.

-          De pomp. Veel gebruikt in nieuwe cv ketels zijn pompen die moduleren.Dit soort pompen werken harder als je meer warmte vraagt. Dit geeft minder minder ruis in de leidingen.

-          De ventilator. Die voert lucht naar de cv ketel en voert ook afvoergassen naar buiten.

-          De waterdrukmeter. De cv ketel werkt alleen goed als er voldoende waterdruk op het systeem staat (1,5-2 bar). Dit kun je controleren op de waterdrukmeter of manometer.

-          De thermostaat. Met de kamerthermostaat kun je de cv ketel aansturen. De thermostaat wordt apart verkocht.

Cv verwarming

De z.g. cv verwarming is een verwarmingssysteem, dat werkt op centraal opgewekte warmte.  
Het meest gebruikt is cv verwarming met warmwater, dat door radiatoren stroomt. De radiatoren vergroten het oppervlak dat warmte uitstraalt. Dit water wordt verwarmd in de cv ketel. Verwarmen kan ook met warme lucht, die direct de kamers in geblazen wordt. Cv ketels zijn er in diverse typen: VR, HR en HR-e ketels. Een ketel kan naast verwarmen van het huis, ook vaak warmwater maken, voor de keuken of badkamer. Een cv ketel die dit beide kan, is een combi cv ketel.

CW klasse

CW betekent Comfort Warmwater. De CW klasse geeft de prestatie die de cv ketel kan leveren t.b.v. het leveren van warmwater. CW is ingedeeld in klassen van 1 tot 6++. Het gaat om het leveren van de hoeveelheid warmwater per minuut (van 40° en 60° Celsius).

Elke cv ketel heeft een CW label dat de CW klasse van de ketel aanduidt:

CW klasse

CW betekent Comfort Warmwater. De CW klasse geeft de prestatie die de cv ketel kan leveren t.b.v. het leveren van warmwater. CW is ingedeeld in klassen van 1 tot 6. Het gaat om het leveren van de hoeveelheid warmwater per minuut (van 40° en 60° Celsius).

CW klasse

Warmwatercapaciteit 40° C (douche). Liter/min.

Warmwatercapaciteit  60° C (kraan). Liter/min.

Vulsnelheid van een bad van 100 liter

Geschiktheid

CW1

4

2.5

n.v.t.

keuken

CW2

6

3.6

n.v.t.

Keuken of douche

CW3

10

6

12

Keuken of douche of bad. Niet tegelijk

CW4

13

8

11

Keuken of douche of bad. Beperkt tegelijk.

CW5

17

10

6

Keuken of douche of bad. Beperkt tegelijk.

CW6

20

12

5

Keuken en douche tegelijk en keuken of bad tegelijk.

Doorstroomketel

De nieuwste cv ketels zijn vaak doorstroomketels, zonder een boiler. Een dergelijke cv ketel gebruikt minder energie. Bij een doorstroomketel duurt het wel langer voordat het bad- of douchewater op de juiste temperatuur is. Dat kost dus water. Een doorstroomketel met een klein voorraadvat is een tussenoplossing, die minder wachttijd geeft .

Effectieve warmte

Cv ketels worden ingedeeld naar rendement. Dit getal geeft aan hoeveel nuttige warmte een CV ketel kan halen uit aardgas. Bij een VR ketel is dit vaak ca. 90%. Bij een HR ketel, die de warmte van verbrandingsgassen gebruikt is dit vaak meer dan 107%

Elektronische ontsteking

Een ouderwetse cv ketel had altijd een brandende waakvlam voor de ontsteking van de brander. Tegenwoordig wordt meestal gebruik gemaakt van een vonkje, zodat de brander start.

Emissie cv ketel

Emissie ofwel uitstoot is wat er uit de schoorsteen komt bij de verbranding van gas. Stoffen die vrijkomen zijn koolstofdioxide, koolstofmonoxide (CO) en Stikstofoxide (NOx). HR ketels verbruiken minder gas dan gewone, conventionele cv ketels. Hoe minder gas een cv ketel verbruikt, hoe lager de uitstoot van CO2.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Het EPC getal geeft aan hoe energiezuinig je woning is. Isolatie speelt een rol, maar ook gebruik van apparatuur, zoals het type cv ketel of het gebruik van zonnecollectoren.

Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw huis is. Energielabel A is het zuinigst, energielabel G is het minst zuinig. U kunt iets aan de energiezuinigheid doen door isolatie van het huis.

Expansievat

Grote drukverschillen, die ontstaan doordat water in uw cv systeem uitzet als het warm wordt, zijn niet goed. Het expansievat vangt deze drukverschillen op. Heeft u geen expansievat of is het stuk, dan wordt het teveel aan water uit het cv systeem gedrukt via het overstortventiel. Dit gebeurt bij een druk vanaf 3 bar. Een helft van het expansievat hoort gevuld te zijn met water, de andere helft met lucht. Dit kunt u controleren door op de bovenkant en vervolgens op de onderkant te tikken. Er moet duidelijk verschil te horen zijn, anders is het vat defect.

Garantie onderdelen cv ketel

De garantieperiode op cv ketel onderdelen verschilt per merk en per soort cv ketel. Een belangrijk en duur onderdeel van uw cv ketel (en dus de garantie) is de warmtewisselaar

Gasboiler

Dit is een boiler met een eigen gasbrander, gebruikt om warm kraanwater te produceren. Het is dus geen CV ketel. Er is ook een indirect gestookte boiler, die gekoppeld is aan de cv ketel.

Gaskeurlabel

Een gaskeurlabel geeft informatie over de prestaties van een gasgestookt toestel. De Stichting Energie Prestatiekeur (EPK beheert het gaskeurlabel.  Er wordt gebruik gemaakt van de verplichte minimale eisen binnen de EU (de CE-markering) en aanvullende kwaliteitslabels. We kennen de volgende gaskeurlabels:

-          CW-label. Comfort WarmWater (CW). Dit label geeft aan het warmwater comfort van de CV ketel/ combi cv ketel t.a.v. opwarmsnelheid, temperatuurstabiliteit en gebruiksrendement. Er bestaan 6 klassen. Hoe hoger de CW-klasse, hoe hoger het comfort voor de warmwatervoorziening.

-          HR label. Dit label is ingedeeld in 3 klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. Het cijfer geeft het rendement in procenten aan: HR 104 is een rendement van  104%. Hoe hoger het getal, hoe milieuvriendelijker en energiezuiniger.

-          Hrww-label. Dit staat voor Hoog Rendement warmwater. Deze combi cv ketel produceert warmwater op een zuinige en efficiënte manier. Tevens voldoet deze combi cv ketel aan de hoogste eisen op het gebied van comfort.

-          NZ-label. Naverwarming Zonneboiler. Als u een zonneboiler hebt kan een dergelijke ketel als naverwarmer dienen. Bij een zonneboiler wordt het water zoveel mogelijk opgewarmd door de zon. De combi cv ketel kan het water naverwarmen tot de gewenste temperatuur. 

-          SV-label. Schonere Verbranding. Cv ketels met een SV-label hebben speciaal ontwikkelde branders, die zorgen voor een minimale uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen.

Gaswandtoestel

Een cv ketel of boiler die aan de muur hangt.

Gebruiksrendement

Het rendement van de cv ketel wordt uitgedrukt in een percentage. Een VR ketel (verbeterd rendement) zet minimaal 83% van de energie om in nuttige warmte. Een HR ketel  (hoog rendement) zet tenminste 90% van de energie om in nuttige warmte. 
De nieuwste HR ketels halen rendementen die in de buurt komen van 110%. Het rendement is een belangrijk criterium bij de aankoop.

Geiser

Een geiser is een apparaat dat op gas werkt en alleen voor warm water zorgt.

Gelijktijdig gebruik warmwater

Als gelijktijdig twee kranen of douches worden aangezet wordt het water minder warm. Door een cv ketel te nemen met een hogere Cw waarde voorkomt dit probleem grotendeels. Een aparte boiler is lost dit probleem nog beter op.

Geluid cv ketel

Het geluidsniveau kan een belangrijke koopcriterium zijn. De stilste cv ketels  blijven onder de 45 decibel. Tikgeluiden en geruis in de leidingen wordt vaak veroorzaakt door de pomp van de CV ketel. Een pomp die kan gebruik maakt van de z.g. modulatietechniek zorgt voor minder geluid.

Gesloten cv ketel

Bij gasverbranding in een cv ketel wordt gas verbrand. Toevoer van lucht is dan nodig. Bij een gesloten cv ketel is de brander afgesloten van de buitenlucht, bij een open cv ketel niet.  Gesloten cv ketels hebben daarom altijd een extra luchtkanaal nodig. Bij de cv ketel installatie moet hier op gelet worden: misschien is bij een open cv ketel extra ventilatie noodzakelijk. De meeste woningen zijn door hun isolatie vaak niet geschikt voor open cv ketels. 
Bij een gesloten cv is de luchttoevoer vaak in één pijp gecombineerd met de rookgasafvoer. Een HR ketel is een gesloten cv ketel.

HR ketel

HR betekent  Hoog Rendement: het rendement van de cv ketel is hoger dan 100%. Dat wordt mogelijk gemaakt door het gebruiken van de restwarmte, die normaal door de schoorsteen verdwijnt. Een HR cv ketel hergebruikt dus in tegenstelling tot de VR ketel de warmte van verbrandingsgassen. De beste HR ketels halen een rendement halen van meer dan 107%. Deze HR 107 klasse is de hoogste rendementsklasse HR ketel. 

HR label

Het HR label geeft het rendement van een HR ketel aan. Er zijn 3 klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. Het cijfer geeft aan hoeveel procent rendement een HR ketel geeft. Hoe hoger het getal, hoe energiezuiniger de HR ketel is.

HR-e label

Ketels met het HR-e label kunnen water verwarmen én elektriciteit opwekken. Het betreft veelal (nog) dure ketels.

HRww label

Een combi cv ketel met HRww label (Hoog Rendement warmwater) produceert zuinig en efficiënt warmwater. Een dergelijke ketel voldoet aan de hoogste eisen voor warmwater en comfort.

Indirect gestookte boiler

Dit is een warmwater-voorrraadvat, waarvan het water op temperatuur wordt gehouden door de cv ketel die er aan gekoppeld is.

Installatiekosten cv ketel

De installatiekosten kunnen flink verschillen sterk per woning. De installateur kan pas een goede offerte maken als hij de situatie in de woning heeft gezien. Het aantal werkuren is sterk afhankelijk van de reeds bestaande aansluitingen. Bij vervanging van de huidige cv ketel kan veelal gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluitingen. Veel aansluitingen kunt u zelf vooraf aanleggen, zoals de waterleiding, de rioolafvoer en de aansluiting voor de vulslang.  Ook de lucht aan- en afvoerpijp, die nodig is voor een HR ketel, kunt u in principe zelf aanleggen. De gasleiding dient echter door een erkende installateur te worden aangelegd. WarmteBeheer kan adviseren bij de keuze voor een kwalitatief goede installateur, maar kan u, op basis van een situatiebeschrijving eveneens een vrijblijvende indicatie van de te verwachten installatiekosten geven.

IP-klasse

De IP-klasse is hetzelfde als de beschermingsklasse. Veel cv ketels hebben een IP van 4. Dat betekent dat hij spatwaterdicht is.

Keuken-inbouwboiler

Een keuken-inbouwboiler wordt geplaatst in het keukenkastje. Deze boiler (meestal tot 30 liter) zorgt snel voor warmwater. Het water wordt verwarmd met elektriciteit.

Lage Temperatuur Verwarming (LTV)

Bij Lage Temperatuur Verwarming (LTV) wordt de warmte verspreid via vloer (soms wand-) verwarming. LTV verwarmt gelijkmatiger dan gewone radiatoren en er wordt water gebruikt met een lagere temperatuur (25 tot 55° Celsius), vergeleken met gewone radiatoren (90° Celsius). De oppervlakte van een vloer met vloerverwarming is namelijk veel groter is dan de oppervlakte van de radiatoren. Het is energiezuiniger dan radiatoren.

Legionella bacterie

Deze bacterie veroorzaakt de veteranenziekte. Dit kan plaatsvinden wanneer mensen de bacterie inademen, zoals in een douche. Legionella kan worden voorkomen door de temperatuur van het tapwater uit de combi cv ketel of boiler nooit lager in te stellen dan 60° Celsius.

Manometer

Deze druk meter op de cv ketel geeft aan hoe hoog de waterdruk is in je cv systeem. Er zijn ook  kamerthermostaten die de waterdruk aangeven.

Maten cv ketel

Cv ketels worden steeds kleiner. Cv ketels met een ingebouwde boiler zijn beduidend groter. Ook de leidingen en het expansievat hebben ruimte nodig.

Micro-warmtekrachtketel (Micro WKK)

Een Micro WKK wekt warmte en elektriciteit op. Het is een HR ketel met een aardgasmotor. Die motor zet aardgas efficiënt om in elektriciteit. De restwarmte van de motor wordt gebruikt voor verwarming van uw huis en warmwater. Heeft u meer warmte nodig dan de aardgasmotor kan leveren, dan springt de HR ketel bij. Anderzijds; heeft u meer stroom dan de motor kan leveren, dan wordt stroom gebruikt van het elektriciteitsnet.  Een micro WKK is bestemd voor woningen met minimaal zo´n 1.750 m3 gas per jaar.

Modulatietechniek

Met behulp van de z.g. modulatietechniek past de cv ketel past zich aan de warmtebehoefte aan. De ketel werkt harder naar mate er meer warmtebehoefte is. Dit geeft meer comfort, minder ruisen en tikken van de radiatoren en gebruikt minder gas. Het moduleren gaat in stappen of traploos. Overcapaciteit van een cv ketel die gebruik maakt van de modulatietechniek leidt niet tot meer energieverbruik. Integendeel; een cv ketel met ondercapaciteit staat veelal te vaak voluit te branden, hetgeen juist leidt tot meer energieverbruik.

Modulerende thermostaat

Deze thermostaat hoort bij een modulerende cv ketel. Bij het opwarmen van de woning staat de cv ketel op maximaal. Bij het bereiken van de gewenste temperatuur schakelt de brander terug naar minder Een modulerende thermostaat en een modulerende cv ketel dienen vaak van hetzelfde merk zijn. Er zijn z.g. ‘open therm’ thermostaten. Die passen op verschillende merken en typen cv ketels.

Modulerende cv ketel

Een cv ketel die gebruik maakt van de modulatietechniek.

Nominaal rendement

Belangrijk bij de keuze voor een cv ketel is de vraag hoeveel nuttige warmte de cv uit het verbruikte gas haalt. Dit wordt bij elke cv ketel aangegeven en uitgedrukt in een percentage.

Nominaal vermogen

Het vermogen van een cv ketel wordt uitgedrukt in Kw (kiloWatt) Het getal geeft aan hoeveel nuttige warmte de ketel levert voor de cv of warmwatervoorziening. HR ketels hebben vaak een nominaal vermogen van 25 KW of meer.

Nominale volumestroom

Dit getal geeft aan hoeveel liter warmwater van 40° en 60° Celsius de cv ketel produceert per minuut. De CW klasse geeft aan waartoe de cv ketel maximaal in staat is. CW is ingedeeld in klassen van 1 tot 6.

NZ label

Dit betekent Naverwarming Zonneboiler. Een combi cv ketel met dit label kan worden gecombineerd met een zonneboiler. Als u een zonneboiler hebt, wordt het water opgewarmd door de zon. De combi cv ketel met NZ label kan dit  water naverwarmen bij te weinig zon.

Onderwaarde

De warmte die vrijkomt wanneer er 1 m3 aardgas wordt verbrand. De condensatiewarmte wordt bij de onderwaarde niet meegerekend; dit gebeurt wel bij de bovenwaarde.

Ontluchten

Het ontluchten van de cv moet u in ieder geval doen na het bijvullen van de cv installatie. Controleer na het ontluchten de waterdruk, die kan door het ontluchten gedaald zijn, waardoor de cv installatie weer moet worden bijgevuld. Ontluchten kan door eerst alle radiatoren open te zetten en de verwarming aan te zetten. Vervolgens de thermostaat laag zetten en de stekker van de cv ketel uit het stopcontact halen. Met het radiatorsleuteltje kunt u vervolgens alle radiatoren stuk voor stuk ontluchten door het ventiel open te draaien en lucht te laten ontsnappen totdat er water uitkomt. Dan draait u het ventiel dicht en u herhaalt dit bij alle radiatoren in huis. Van hoog naar laag. Hierna kunt u de stekker er weer in steken en kunt u de waterdruk controleren. Als de waterdruk lager is dan 1,5 bar, moet u bijvullen. Lucht in de installatie kunt u vaak ook horen door het borrelen in de installatie.

Ontsteker cv ketel

De ontsteker zorgt ervoor dat de brander van een cv ketel gaat branden. Tegenwoordig hebben de cv ketels een electronische ontsteking, die een vonkje geeft, zodat het gas kan ontbranden.

Open Therm

‘Open Therm’ is term die wordt gebruikt om aan te geven dat apparaten van verschillende merken, die beiden gebruik maken van de modulatietechniek (zoals de thermostaat en de cv ketel), met elkaar kunnen communiceren.

Open toestel

Voor het verbranden van gas is lucht nodig. Bij een open cv ketel is de brander niet afgesloten van de buitenlucht, bij een gesloten cv ketel, zoals een HR ketel, wel. Daar is dus een extra kanaal nodig om lucht naar de brander te voeren. Bij een open cv ketel is ventilatie noodzakelijk, hetgeen voor warmteverlies zorgt. Open cv ketels zijn daarom minder geschikt voor goed geïsoleerde woningen. Een gesloten cv ketel heeft een pijp voor luchttoevoer. Die inlaat is vaak in één pijp gecombineerd met de rookgasafvoer (de uitlaat).

Overdrukventiel

Als de druk in het cv systeem te hoog oploopt, zal het expansievat dit in eerste instantie opvangen. Als de druk nog verder oploopt (bijvoorbeeld bij een defect expansievat), zorgt het overdrukventiel er voor dat te grote drukverschillen worden opgevangen en de installatie niet wordt beschadigd.

Overshoot

Overshoot is een term die te maken heeft met een modulerende cv ketel. Als de gewenste temperatuur in bijna is bereikt, schakelt de brander van de cv ketel wat terug. Zo wordt voorkomen dat de temperatuur ´doorschiet´ boven de op de thermostaat ingestelde temperatuur. Een modulerende cv ketel voorkomt daarmee dus ‘overshoot’

Platenwisselaar

Dit is het verwarmingselement van de combi cv ketel. Het zorgt voor warmwater uit de kraan. De platenwisselaar bestaat uit koperen of roestvrij stalen platen, die worden verwarmd door het water uit de cv ketel.

Pompschakeling

Dit is de elektrische schakeling, die ervoor zorgt dat de circulatiepomp van de cv ketel alleen draait als dat nodig is. Dit bespaart dus energie.

Radiator

Een cv radiator straalt warmte uit door z’n oppervlakte. Hoe groter het oppervlak dat warmte uitstraalt, hoe meer verwarming.

Radiator klokthermostaat

Deze programmeerbare thermostaat is ingebouwd in de knop van de radiator. Hiermee kun je de temperatuur per kamer regelen.

Radiatorsleuteltje of ontluchtingssleuteltje

Om te kunnen ontluchten heeft u een speciale ontluchtingssleutel of radiatorsleutel nodig. Die past precies op het ventiel van de radiator

Rendement cv ketel

Het rendement van de cv ketel wordt uitgedrukt in een percentage. Een VR ketel (Verbeterd Rendement) zet minimaal 83% van de energie om in nuttige warmte. Een  HR ketel (Hoog Rendement) haalt tenminste 90%. Naast dit percentage haalt een HR ketel ook nog ca. 10% warmte uit de afvoergassen. HR ketels met een rendement vanaf 90% hebben dan een code HR100 (90% +10% uit afvoergas) of HR104 (vanaf 94%) of HR107 (vanaf 96%). De beste HR ketels scoren rendementen rond 110% (100% +10%) of zelfs meer.

Rookgasafvoer

Een afvoerpijp naar buiten. Door de muur of door de wand. Hierdoor worden de rookgassen afgevoerd. Bij een HR ketel is deze rookgasafvoer veelal gecombineerd in 1 pijp met de luchtaanvoer. De rookgasafvoer wordt in de loop der jaren aangetast door zuren in de verbrandingsgassen en gaat i.h.a. niet langer dan 15-20 jaar mee. Tijdige vervanging voorkomt gasvorming in huis.

Rookgasverlies

Bij de verbranding van gas in de cv ketel gaat een deel van de gebruikte energie verloren (rookgasverlies). Een HR ketel compenseert dat door warmte uit het rookgas te halen.

Solo cv ketel

Een cv ketel die geen warmwater produceert. Een dergelijke ketel zorgt uitsluitend voor centrale verwarming.

Soort Cv ketel

Met de Cvketelwijzer kun u bepalen of u een combi cv ketel zoekt of een solo cv ketel. Er zijn HR combi cv ketels en VR combi cv ketels. Er zijn ook HR soloketels en VR soloketels. Bij VR ketels is ook aangegeven of het een open of gesloten cv ketel is.

Stand-by

Om snel warm water te kunnen krijgen wordt de warmtewisselaar in de cv ketel op temperatuur gehouden. Dat noem je de stand-by stand. De ene cv ketel verbruikt daarbij meer energie dan de andere.

SV label

Een cv ketel krijgt het SV label (Schonere Verbranding) als hij een speciale brander heeft die zorgt voor een bepaalde maximale uitstoot van koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOx).

Tapdebiet

Het tapdebiet is de hoeveelheid warmwater (van 40° of 60° Celsius.) die wordt geleverd, in liters per minuut. Dit getal geeft aan of de combi cv ketel voldoende capaciteit heeft om te voldoen aan uw wensen.

Tapdrempel

De tapdrempel is de hoeveelheid water die nodig is om de cv ketel te laten aanslaan. Dit wordt ook wel het ‘aanspreekvolume’ genoemd. Een lage tapdrempel voorkomt problemen bij bijvoorbeeld een waterbesparende douche.

Temperatuur cv ketel

Bij een combi cv ketel is de temperatuur van het warmwater vaak afgesteld op 80° C. Dit verbruikt onnodig energie, zorgt voor meer verkalking en hogere onderhoudskosten. De ingestelde temperatuur mag nooit lager in dan 60° C, i.v.m. de bacterie Legionalla pneumophilia.

Taprendement warmwater

Dit getal geeft aan welk percentage van de warmte effectief wordt gebruikt voor het aanmaken van warmwater. Hoe hoger het percentage, hoe energiezuiniger.

Temperatuurdip

Een dip in de temperatuur wordt veroorzaakt doordat de cv ketel geen- of slechts een beperkte hoeveelheid warmwater op voorraad heeft. Als er meer warmwater wordt gevraagd dan er op voorraad is, moet de brander aanspringen om water te verwarmen. Als dit niet snel genoeg gaat ontstaat de temperatuurdip. Dit is te voorkomen door een grotere warmwatervoorraad, maar dit vraagt meer energie.

Thermo-elektrisch toestel

Een thermo-elektrisch toestel heeft een waakvlam in plaats van een electronische ontsteking. Dit kost dus gas.

Thermostaat

Een thermostaat regelt de ingestelde temperatuur. De thermostaat heeft een display die informatie overbrengt aan- en van de cv ketel.

Thermostatische radiatorkraan

Dit is een thermostaat die is ingebouwd in de radiator (zie radiator klokthermostaat). Zo kunt u de temperatuur per kamer regelen. Sommige thermostatische radiatorkranen kunnen worden geprogrammeerd.

Type cv ketel

De type-aanduiding (bestaande uit een getal) heeft te maken heeft met de prestaties van de cv ketel. Bij solo cv ketels is er een getal voor verwarming (vermogen in Kw). Bij een combi cv ketel is er een getal voor verwarming (vermogen in kW) en een getal voor warmwater (CW waarde). 
Het gewenste type kunt u bepalen met de Cvketelwijzer. Hierna kunt u voor dat type cv ketel verschillende merken gaan vergelijken op andere kenmerken en prijzen.  

Ultra Hoog Rendement cv ketel (UHR-ketel)

Dit is een nieuw type cv ketel, die een extra hoog rendement levert een combinatie van een cv ketel en een warmtepomp. De warmtepomp gebruikt temperatuurverschillen om warmte te winnen, bijvoorbeeld uit afgezogen ventilatielucht.

UNETO-VNI

Dit is de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Elke Uneto-VNI installateur werkt onder die voorwaarden van deze organisatie. In deze voorwaarden staat bijvoorbeeld dat de cv ketel offerte duidelijk opgesteld moet zijn en wat er gebeurt bij schade, bij  meer- en minderwerk, geschillen e.d.

Ventilatiekeur van de cv ketel

De ventilator voert lucht aan voor de verbranding en voert afvoergassen af. Belangrijk is het geluidsniveau van de ventilator.

Vermogen warmte

Het warmte-vermogen wordt uitgedrukt in kiloWatt. Hoeveel kiloWatt u nodig heeft, kunt u berekenen met de Cvketelwijzer.

Vermogen warmwater

Het warmwater-vermogen geeft aan hoeveel warmwater een cv ketel kan leveren. Dat vermogen, of capaciteit, wordt uitgedrukt in de CW klasse. Welke CW klasse u nodig heeft kunt u berekenen met de Cvketelwijzer.

Verwarmingsinstallatie

De meest gebruikte verwarmingsinstallatie in Nederland is de centrale verwarming. Het systeem heet centrale verwarming, omdat de warmte centraal wordt opgewekt, in plaats van door een kachel in elke kamer. Water wordt verhit in de cv ketel. De leidingen met warmwater lopen vanuit de cv ketel door het hele huis. De warmte afgifte vindt plaats met behulp van radiatoren of vloerverwarming, of een combinatie van beide.

Voorraadtoestel (boiler)

Dit is een voorraadvat dat warm kraanwater levert. Een boiler verzorgt niet de centrale verwarming. Het voorraadvat houdt het water op temperatuur. Dat kost energie. Een direct gestookte boiler kan zelf water verwarmen met behulp van gas of electriciteit. Een indirect gestookte boiler is gekoppeld aan de cv ketel. De cv ketel verwarmt het water met een hoger rendement dan de direct gestookte boiler.

Vorstbeveiliging

De meeste cv ketels hebben een vorstbeveiliging. Als de temperatuur van het water in de cv ketel zakt tot onder de 5° C, dan warmt de cv ketel het water op. Niet alle merken hebben zo’n beveiliging.

VR ketel (Verbeterd rendement)

Een VR ketel zet ongeveer 89% van de gebruikte energie om in nuttige warmte. De warmte van de verbrandingsgassen gaat verloren. Een VR ketel heeft dus een lager rendement dan een HR ketel, die de warmte van verbrandingsgassen gebruikt om het water te verwarmen. Het kan voorkomen dat het huis niet geschikt is voor een HR ketel. Bijvoorbeeld als er geen condensafvoer kan worden aangelegd. Een cv-ketel met een verbeterd rendement (VR) is dan een keuze die minder besparing op uw stookkosten levert, maar  goedkoper is in de totale aanschafkosten. Er zijn dan geen aanpassingen in de afvoer nodig.

Wachttijd

Dit is de tijd die u moet wachten totdat er warmwater uit de kraan komt. Bij een doorstroomketel, zonder boiler, duurt het langer dan een cv ketel met een daaraan gekoppelde boiler. Het bespaart enerzijds energie, omdat niet de hele dag water warm gehouden behoeft te worden, maar daar staat tegenover dat als je vaak maar even warm water nodig hebt, dit weer energie (en water) kost. Ook de lengte en dikte van de waterleiding speelt een rol bij de wachttijd.

Warmtepomp

Een warmtepomp verplaatst warmte. Het is een vrij nieuwe techniek in combinatie met cv ketels. Het verplaatst bijvoorbeeld warmte van een plaats waar u het niet nodig hebt, naar een plaats waar u het wel kan gebruiken. Het bespaart daardoor energie.

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar is een stelsel van buizen in de cv ketel dat ervoor zorgt dat de warmte van de gasverbranding gebruikt wordt voor de verwarming van het water. Het is een belangrijk en duur onderdeel van de cv ketel. De garantieduur (tot meer dan 10 jaar) op de warmtewisselaar is dus een belangrijk aspect bij de aankoop van de cv ketel.

Waterdruk

De waterdruk in een cv installatie moet tussen 1,5 en 2 bar zijn. Die druk kun je aflezen op de waterdrukmeter of manometer op de cv ketel. Bij veel nieuwe cv ketels kan de waterdruk worden afgelezen op de kamerthermostaat.

Weersafhankelijke regeling

Bij een weersafhankelijke regeling houdt de thermostaat rekening met de buitentemperatuur d.m.v. een sensor buiten. Ook kan daarmee de temperatuur in verschillende kamers worden geregeld. Voor een dergelijke weersafhankelijke temperatuurregeling heeft u thermostatische radiatorkranen nodig, een elektronische regelaar en het liefst een modulerende cv ketel.

Zone verwarming

Bij zone verwarming wordt de cv ketel aangestuurd door meer dan 1 thermostaat in huis. Als u twee thermostaten gebruikt, bijvoorbeeld in de werkkamer en de woonkamer, kunt u ervoor kiezen om overdag de thermostaat van de werkkamer te gebruiken, waarbij u alleen de werkkamer verwarmt en de radiatoren in de woonkamer worden uitgedraaid. ’s Avonds kan dat andersom. Dit bespaart energie.

Zonneboiler

Dit is een indirect gestookte boiler, waarbij de boiler, naast de cv ketel, gebruik maakt van zonnepanelen om het water te verwarmen.